CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I DE RESERVA

1.- INTRODUCCIÓ

Aquest document (juntament amb tots els documents esmentats) estableix les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquesta pàgina web (https://www.store.cxcchefs.com/) i la compra i reserva de productes i serveis en aquesta (d'ara endavant, les “Condicions”), sigui quin sigui l'aplicatiu, el mitjà digital, el suport o el dispositiu a través del qual es pugui accedir. Us preguem que llegiu atentament les presents Condicions i la nostra Política de Privadesa, Política de Cookies i Avís Legal i Condicions Generals d'ús, abans d'usar aquesta pàgina web. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda o reserva a través d'aquesta, vostè consenteix quedar vinculat per aquestes Condicions i per la nostra Política de Privadesa, Política de Cookies i Avís Legal i Condicions Generals d'ús, per la qual cosa, si no està d'acord amb totes, no heu d'usar aquesta pàgina web.

Es fa constar expressament que les úniques reserves vàlides per als restaurants són les efectuades i confirmades a través de https://www.store.cxcchefs.com/ que és la pàgina web oficial CSULT EDORMA, SL declina qualsevol responsabilitat si la reserva no ha estat adquirida pel canal oficial no fent-se responsable de les reserves que es puguin oferir a altres llocs web ni de la disponibilitat o preu, entre d'altres, que aquests publicitin.
En aquest sentit, CSULT EDORMA, SL emprendrà totes les accions que siguin necessàries per evitar que això passi i mantenir aquest lloc web com l'únic existent per efectuar aquestes reserves.

 

2.- IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS

La venda de productes i reserva de serveis a través d'aquesta pàgina web es realitza sota la denominació de CSULT EDORMA, SL, amb domicili a Plaça de l'Església 3, baixos, 17480 Roses, Espanya, i proveïda de NIF B-67152595 e inscrita al Registre Mercantil de Girona, tom 46.288, foli 212, full B-515.374. La pàgina web de la qual és https://www.store.cxcchefs.com/.

No es gestionarà cap comanda ni petició des dels restaurants de CSULT EDORMA, SL

I, d'altra banda, l'usuari, aquell que contracta o reserva els productes que s'ofereixen a través de la pàgina web i les dades identificatives dels quals són les facilitades directament per aquest mitjançant la incorporació de les seves dades als diferents formularis que CSULT EDORMA, SL posa a la vostra disposició per accedir a qualsevol dels productes o serveis que s'ofereixen al lloc web. La informació i les dades personals facilitades seran tractades d'acord amb el que estableix la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

L'accés, la navegació i l'ús del lloc web, confereix la condició d'usuari, per la qual cosa aquest accepta des que inicia la navegació en el mateix totes les Condicions aquí establertes i les modificacions ulteriors, sense perjudici de l'aplicació de la normativa legal corresponent que apliqui al present cas. L'usuari declara ser més gran de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d'aquest lloc web.

 

3.- PROCÉS DE RESERVES

El nostre sistema de reserves en línia us permet consultar disponibilitat, fer reserves i, si ja no estigués disponible la data desitjada, fer una petició per a la inclusió a la llista d'espera corresponent. Les reserves estan disponibles amb 365 dies d‟antelació i no es tramiten peticions que sobrepassin aquest límit.

En el moment de la reserva s'aconsella i us agrairíem que s'indiqués qualsevol al·lèrgia o intolerància a tenir en compte per oferir plats alternatius de ser necessari.

En el moment de fer la reserva se'ls sol·licitaran dades bancàries als efectes de donar compliment a la política de cancel·lació i/o modificació de les reserves que es detallen a continuació.

3.1.- Política de cancel·lació i/o modificació de les reserves

L'usuari ha de revisar la política de cancel·lació i/o modificació de reserves de cada restaurant, a la pàgina web de cadascú.

https://www.compartircadaques.com/condicions-compra-reserva
https://www.compartirbarcelona.com/condicions-compra-reserva
https://www.disfrutarbarcelona.com/condicions-compra-reserva

4.- PROCÉS DE COMPRA D'ARTICLES

L'usuari pot comprar a través del lloc web pels mitjans i formes establerts. Per això, haurà de seguir el procediment de compra establert durant el qual podrà afegir a la cistella, cistella o espai final de compra tots els productes i/o serveis que consideri. L'usuari haurà d'emplenar i/o comprovar la informació que se li sol·licita a cada pas a efectes d'executar la compra i l'enviament/lliurament corresponent. Posteriorment, l'usuari rebrà un correu electrònic confirmant que s'ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei que serà considerat com a confirmació de la comanda realitzada. L'usuari reconeix en el moment de la compra ser coneixedor i accepta les condicions particulars del producte i/o servei en qüestió, indicant a manera enunciativa, però no limitativa: nom, pes, preu…

 

5.- DISPONIBILITAT DE PRODUCTES

CSULT EDORMA, SL informa a l'usuari que els articles publicitats a la pàgina web i dels quals la seva compra està habilitada compten amb unitats disponibles. En cas contrari, se'n bloquejarà la compra indicant “sense existències”. No es garanteix lexistència immediata de tots els articles, encara que en cap cas, CSULT EDORMA, SL posarà a la venda de forma intencionada més unitats de les que es disposin per a la venda.

Heu de tenir en compte que totes les comandes seran enviades dins dels límits d'estoc disponibles. En cas que existís alguna ruptura d'estocs o indisponibilitat puntual d'un producte, CSULT EDORMA, SL enviarà un correu electrònic comunicant a l'usuari aquest extrem i el nou termini de lliurament recomanat dels productes adquirits.

Per al supòsit que el producte no estigui disponible després d'haver-se realitzat la comanda, l'usuari serà informat per correu electrònic, podent triar entre rebre un altre producte de característiques similars o anul·lar la comanda.

L'anul·lació parcial de la comanda a causa de la manca de disponibilitat no suposarà l'anul·lació total de la comanda, llevat que l'usuari així ho manifesti. Sense perjudici del dret de desistiment.

 

6.- PREUS

Els preus aplicables a la contractació per part de l'usuari dels productes seran els que figurin al lloc web en el moment en què l'usuari accedeixi al producte específic i iniciï el procés de contractació. Els preus de la pàgina web inclouen IVA, però exclouen les despeses d'enviament, que s'afegiran a l'import total degut en funció de l'adreça de lliurament. Així mateix, a aquests preus són aplicables altres despeses establertes en aquestes condicions en un apartat específic sobre política de despeses d'enviament.

En cas d'error en el preu dels productes que l'usuari ha contractat, us informarem el més aviat possible i us donarem l'opció de reconfirmar la comanda al preu correcte o bé anul·lar-la. Si no aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considerarà cancel·lada i se li reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.

CSULT EDORMA, SL es reserva el dret a modificar la llista de preus publicats al lloc web, quan així ho consideri convenient. En tot cas, això no és aplicable per a aquells productes contractats amb anterioritat a la modificació d'aquests.

 

7.- MÈTODES DE PAGAMENT

Les formes de pagament que acceptem són targeta de crèdit o dèbit (Visa, MasterCard, American Exprés). El pagament es fa en el moment de la compra del producte o servei.

En el cas de les reserves, el pagament s'efectuarà el dia reservat sense perjudici de la facultat deCSULT EDORMA, SL d'exercir el seu dret a cobrar la penalització detallada a l'apartat 3.1 a la política de cancel·lació i/o modificació de les reserves detallada en aquestes Condicions.

 

8.- DRET DE DESISTIMENT I FORMA D'EXERCITAR-HO

Si esteu contractant com a consumidor i usuari, teniu dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer indicat per vostè, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests béns.

Per exercir el dret de desistiment, us heu de notificar aCSULT EDORMA, SL, a l'adreça Plaça de l'Església 3, baixos, 17480 Roses, Espanya, al telèfon +34 972 253 448 o correu electrònic admin@cxcchefs.com. Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura com a Annex a aquestes Condicions, encara que el seu ús no és obligatori. Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per part seva d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment per la seva banda, us tornarem tots els pagaments rebuts per vostè que li corresponguin d'acord amb les presents Condicions i sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte.

Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que vostè ens indiqui el contrari, detallant expressament el mitjà de pagament a través del qual voleu que realitzem la devolució. No incorrerà en cap despesa conseqüència del reemborsament. Això no obstant, això, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que hagi presentat una prova de la devolució d'aquests, segons quina condició de compleixi primer.

Llevat que faci la devolució físicament, vostè haurà d'assumir el cost directe de devolució dels béns. Només vostè serà responsable de la disminució del valor dels béns resultant d'una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

El seu dret a desistir del contracte serà aplicable exclusivament a aquells productes que es tornin en les mateixes condicions en què vostè els va rebre. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura d'aquest, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagi patit algun dany, per la qual cosa haurà de ser curós amb el/s producte/s mentre estiguin en la seva possessió. Si us plau, torneu l'article usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que si escau ho acompanyin.

No tindreu dret a desistir del contracte l'objecte del qual sigui el subministrament d'algun producte o servei personalitzat i/o adaptat a les vostres necessitats concretes. En el cas de serveis, el dret de desistiment no es pot exercir en cas que s'hagin prestat o executat i als serveis de menjar o relacionats quan es preveu una data o un període d'execució específics.

Després d'examinar l'article us comunicarem si teniu dret al reemborsament de les quantitats abonades.

Si rebem un article fora del termini estipulat, en mal estat, amb contingut erroni o que, en definitiva, no reuneixi les característiques per poder desistir del contracte, no tindrà dret al reemborsament de quantitats. Ens posarem en contacte amb vostè i si transcorreguts dos (2) mesos des que posem l'article a la seva disposició no l'hagués recollit o es negués a rebre'l, no ens en farem responsables i es tindrà per abandonat.

Estarem autoritzats a repercutir-vos els costos corresponents en cas de ser possible gestionar la devolució del paquet a la vostra atenció. Queden en tot cas fora de perill els drets i les accions reconeguts per la legislació vigent.

 

9.- ENVIAMENTS

9.1.- Despeses i zones d'enviament

CSULT EDORMA, SL realitza enviaments tant a nivell nacional com internacional. Les despeses d'enviament associades a la vostra comanda seran calculades prèviament a la formalització de pagament i se us detallaran per a la seva completa informació. En cas que algun producte no pugui ser enviat a una destinació concreta, rebreu un avís automàtic des del motor de compra que ja no us permetrà seguir amb aquesta.

Per als productes de les famílies vins i conserves i preparats, actualment es fan enviaments a Espanya peninsular, Balears i Unió Europea, amb certes restriccions. Per a la resta de productes l'enviament és obert. Per als enviaments de packs, vins i begudes, així com llibres, el cost d'enviament a Espanya península està inclòs. Per a la resta de destinataris s'aplicarà un càrrec depenent de la destinació de lliurament.

9.2.- Termini de lliurament

Els enviaments es gestionen el dia hàbil següent al de compra, de dilluns a divendres, i es processen des de la província de Girona. Els terminis de lliurament són orientatius, encara que hi ha un compromís pel que fa al seu compliment. Els lliuraments es preveuen realitzar a les 72 hores hàbils següents a la compra (sempre que es disposi de l'estoc sol·licitat).

Es considerarà que el lliurament està realitzat en el moment en què el transportista faci el lliurament i se signi el justificant de lliurament. En cas de no trobar cap receptor de la paqueteria, el missatger tornarà el dia hàbil següent. Encara que faciliteu les vostres dades, no es garanteix que el missatger truqui al destinatari abans de fer el lliurament.

Els retards de lliurament no implicaran l'anul·lació de la comanda ni cap indemnització.

9.3.- Impostos i duanes

En cas d'enviaments internacionals, no està inclòs en el preu cap impost addicional i/o impost de duanes. Depèn de cada país de destinació aplicar o no certes taxes, que hauran de ser abonades pel destinatari de la mercaderia en cada cas.

 

10.- DEVOLUCIONS

Acceptem canvis i devolucions en els 14 dies naturals des de la data de lliurament, sempre prèvia autorització nostra, confirmada per email admin@cxcchefs.com o un altre mitjà i seguint les instruccions de com procedir. No admetrem devolucions de productes que no presentin el seu embalatge original o hagin estat manipulats. Als articles que hagin estat encarregats, fabricats o modificats a mida per al client, CSULT EDORMA, SL es reserva el dret de no acceptar la devolució.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d'alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsats íntegrament, incloses les despeses de lliurament/enviament incorregudes per lliurar-li l'article i els costos en què vostè hagués incorregut per tornar-nos-ho a nosaltres. Si la devolució és per un altre motiu, el client es farà càrrec del cost de la devolució, que es descomptarà de limport a tornar. Les despeses d'enviament en cas d'haver-les no seran reemborsades.

 

11.- GARANTIES

Si contracta com a consumidor i usuari, té dret a mesures correctores, de forma gratuïta, en cas de manca de conformitat dels béns. Us oferim garanties sobre els productes que comercialitzem a través d'aquesta pàgina web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent, per tant, per la manca de conformitat d'aquests que es manifesta en un termini de 3 anys des del lliurament del producte.

S'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que (i) s'ajustin a la descripció realitzada per nosaltres i posseeixin les qualitats que hàgim presentat en aquesta pàgina web, (ii) siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus i (iii) presentin la qualitat i les prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que siguin fonamentadament esperables. En aquest sentit, si algun dels productes no fos conforme amb el contracte, vostè ho haurà de posar en el nostre coneixement a través dels mitjans de comunicació previstos a aquest efecte.

 

12.- CONTACTE

Si teniu algun dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Podeu contactar a través del telèfon +34 972 253 448 o enviant un correu electrònic a admin@cxcchefs.com.

 

ANNEX

Model de formulari de desistiment (només heu d'emplenar i enviar el present formulari si voleu desistir del contracte)

A l'atenció de CSULT EDORMA, SL actuant sota el nom comercial de CXC CHEFS, amb domicili a Plaça de l'Esglesia, 3 baixos, 17480 Roses, Espanya, i correu electrònic admin@cxcchefs.com.

Per la present us comunic que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:

Demanat el/rebut el:

Nom del consumidor:

Adreça delconsumidor:

Signatura del consumidor:

Data: